Archiwum miesięczne: Kwiecień 2012

Rada Naukowa

 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: Prof. dr hab. Dariusz Rott – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Ekonometrii
 • Prof. dr hab. Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik Katedry Organów i Klawesynu
 • Prof. UŚ. dr hab. Zbigniew Kadłubek –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Literatury Romantyzmu
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská – profesor Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki i Studiów Języka Polskiego
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Socjologii
 • Prof. dr hab. Inż. Marek Gzik – profesor Politechniki Śląskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej

 

Data ostatniego zebrania Rady Naukowej: 18 luty 2015 roku

O Instytucie

logo ibr„Od lat trwały starania o to, by powołać instytut, który zajmowałby się kultywowaniem tradycji i historii Śląska. Postanowiliśmy, że powołamy dział Biblioteki Śląskiej, który zajmie się tym tematem i będzie stanowił jego podwaliny. Dzięki temu będzie można merytorycznie i instytucjonalnie zająć się tą zapominaną dotąd dziedziną”.

Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego

 

Decyzją Sejmiku Śląskiego w 2011 roku powołano Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

„Utworzenie Instytutu odbieram z radością i satysfakcją. To postulat, który od lat wysuwały środowiska naukowe”.
Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Powołanie IBR jest rezultatem kilkuletnich starań o przywrócenie w Katowicach instytucji o charakterze naukowo-badawczym.

Instytut Śląski, pierwszy ośrodek zajmujący się badaniami regionalnymi w Katowicach, powołany został w 1934 roku przez Romana Lutmana. Działał do 1949 roku; w czasie wojny – konspiracyjnie. W 1957 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu badań nad regionem przez Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego. Instytut ten zakończył swoją działalność w 1992 roku. Bibliotece Śląskiej udało się przejąć i zabezpieczyć jego księgozbiór, który obecnie będzie służyć jako zaplecze naukowe Instytutu Badań Regionalnych. Materiały archiwalne związane z działalnością zarówno przedwojennego Instytutu Śląskiego, jak i Śląskiego Instytutu Naukowego przechowywane są przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Kierownictwo objął w marcu 2012 roku prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dyrektor Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W grudniu 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych.

 

Członkami Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych zostali:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak
 • Prof. dr hab. Krzysztof Biliński
 • Prof. dr hab. Ewa Chojecka
 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
 • Dr Andrzej Krzystyniak
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská
 • Prof. dr hab. Dariusz Rott
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

 

W roku 2016 po upłynięciu kadencji Rady Naukowej powołano w jej skład następujące osoby:

 

 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej: Prof. dr hab. Dariusz Rott – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Ekonometrii
 • Prof. dr hab. Ewa Chojecka – profesor historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski – profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik Katedry Organów i Klawesynu
 • Prof. UŚ. dr hab. Zbigniew Kadłubek –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym
 • Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – profesor Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Literatury Romantyzmu
 • Doc. dr hab. Jana Raclavská – profesor Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki i Studiów Języka Polskiego
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – profesor  Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Socjologii
 • Prof. dr hab. Inż. Marek Gzik – profesor Politechniki Śląskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej

 

Cele Instytutu Badań Regionalnych:

 • prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej na potrzeby regionu
 • przygotowywanie programów i materiałów na potrzeby edukacji regionalnej
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • inicjowanie debat publicznych na temat bieżącej sytuacji społecznej regionu
 • upowszechnianie wyników badań naukowych
 • popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców
 • wzmacnianie więzi społecznych na poziomie regionalnym
 • zwiększenie poziomu uczestnictwa kulturalnego i społecznego mieszkańców regionu
 • integracja środowiska regionalnych badaczy

 

Kontakt

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

ul. Ligonia 7
40-036 Katowice
NIP: 954-19-14-963
Godziny pracy: poniedziałek–piątek: 7.00–15.00

Pokaż Instytut Badań Regionalnych BŚ na większej mapie

 

Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
e-mail: Ryszard.Kaczmarek(a)bs.katowice.pl
tel.: (+48) 32 25 14 221 wew. 303

Sekretariat (pokój nr 116)
Michał Garbacz
e-mail: Michal.Garbacz(a)bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 305

Asystentka (pokój nr 117)
Anna Kubica
e-mail: Anna.Kubica(a)bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

Asystentka                                                                                                                                                                                                 Julia Rott-Urbańska                                                                                                                                                                                   e-mail: Julia.Rott-Urbanska(a)bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

 

Debata na temat spisu powszechnego

Debata dotycząca przebiegu i wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku odbyła się 25 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice). Pierwszą część stanowiła merytoryczna dyskusja, w której udział wzięli: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – historyk, dr hab. Tomasz Nawrocki – socjolog, prof. dr hab. Jerzy Runge – demograf, mecenas Franciszek Kotulski oraz Grażyna Witkowska z Urzędu Statystycznego w Katowicach. W części drugiej każdy mógł zabrać głos w dyskusji na temat spisu powszechnego.
Debatę prowadził prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Zdjęcia z wydarzenia:

Polsko-niemiecka konferencja historyczna

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 12 kwietnia 2012 roku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. Wśród współorganizatorów, obok Uniwersytetu w Bonn, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach i Muzeum Śląskiego, po raz pierwszy znalazł się Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej kierowany przez prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka. W ten sposób zakończony został proces organizacji nowej placówki naukowej. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, publicznie podziękował prof. zw. dr. hab. Ryszardowi Kaczmarkowi za wkład wniesiony w organizowanie Instytutu.

Zdjęcia z wydarzenia: