Archiwum kategorii: Platforma Edukacji Regionalnej

Po spotkaniu w Marburgu

 

IMG_20130521_100634Organizacja NISE (National movements & Intermediary Structures in Europe) zaprosiła przedstawiciela Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej na coroczne zebranie platformy w Marburgu. W trzydniowym spotkaniu wzięli udział członkowie NISE z całej Europy. Od 14 do 16 maja w Instytucie Herdera trwały historyczne debaty i prezentacje instytucji członkowskich. Instytut Badań Regionalnych przedstawił swoją historię, główne cele działalności oraz  aktualne projekty: Encyklopedię Województwa Śląskiego oraz Podręcznik Edukacji Regionalnej.

 

IMG_20130521_100130 IMG_20130521_101152

Po II Konferencji Metodologicznej PER

DSC_0023

Konferencja odbyła się 6 marca 2013 roku w siedzibie Instytutu Badań Regionalnych. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele-sympatycy Klubu Nauczyciela Regionalisty organizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz  pracownicy instytucji z terenu województwa śląskiego.

 

 

Zebranych przywitał prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek. Następnie wykład na temat Podręcznika Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego wygłosił dr Maciej Fic, koordynator projektu. Opowiedział o podstawowych założeniach tworzenia Podręcznika, a także planowanej współpracy ze środowiskiem nauczycielskim na etapie ewaluacji jego treści. Zaznaczył, że możliwe będzie aktualizowanie treści już po wprowadzeniu Podręcznika do Internetu. W ramach dyskusji po wystąpieniu, grupa nauczycieli przedszkola wysunęła postulat dotyczący stworzenia materiałów skierowanych do młodszych dzieci.

Pani Małgorzata Łukaszewska, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach, zaprezentowała wydawnictwo RODN „WOM” w Katowicach „W kręgu Karola Goduli.”

Następnie wykład na temat zwyczajów wielkanocnych wygłosił dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Zwracał uwagę na podobieństwa i różnice w obrzędach na wybranych obszarach kraju, podkreślał rolę, jaką odgrywała symbolika dla poprzednich pokoleń.

Konferencję zakończyło wystąpienie pani Agnieszki Szymuli z Muzeum Miejskiego w Tychach pt. „Dynamizm i stateczność w śląskiej kulturze na przykładzie stroju ludowego i obrzędowości dorocznej na ziemi pszczyńskiej”. Zaprezentowane zostało także wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Tychach pt. „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej”.

DSC_0011Bardzo duże zainteresowanie Konferencją, mające odzwierciedlenie w dużej liczbie zgłoszeń pozwala wnioskować, iż zainteresowanie tematyką edukacji regionalnej jest coraz większe zarówno w środowisku nauczycielskim, jak i wśród pracowników innych instytucji z regionu. Pozwala to wierzyć, iż organizowanie podobnych wydarzeń w przyszłości spotka się z równie pozytywną reakcją potencjalnych odbiorców.

 

Wywiad w „Schlesisches Wochenblatt”

Wywiad z Marcinem Wiatrem – germanistą, historykiem, autorem analizy podręcznikowej dot. obecności Górnego Śląska w polskich podręcznikach, pracownikiem Instytutu Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku – został opublikowany w „Schlesisches Wochenblatt”.

Zachęcamy do zapoznania się z interesującymi wypowiedziami!  Przeczytaj artykuł

 

II Konferencja Metodologiczna Podręcznika Edukacji Regionalnej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Konferencji Metodologicznej Podręcznika Edukacji Regionalnej, która odbędzie się 6 marca 2013 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Instytutu (ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice).

Pobierz program Konferencji

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailem: urbanowiczm@bs.katowice.pl
Druk zgłoszenia na II Konferencję Metodologiczną

 

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Łukaszewska (e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl, tel. 32 25-81-397 wew. 208).

Górny Śląsk – przeszłość i teraźniejszość

OLYMPUS DIGITAL CAMERA15 lutego 2013 roku w Darmstadt, w tamtejszym Deutsches Polen-Institut, odbyło się seminarium pt. „Górny Śląsk – przeszłość i teraźniejszość”. Poświęcone zostało między innymi roli edukacji regionalnej i podręcznikom do edukacji regionalnej. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu w
Darmstadt prof. Dieter Bingen.
W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dra Andrzeja Kałużę wzięli udział: dr Marcin Wiatr (Georg-Eckart Institut), dr Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut), prof. Ryszard Kaczmarek (IBR BŚl). Na zakończenie spotkania fragmenty swoich utworów prezentował Szczepan Twardoch.

Po konferencji metodologicznej

W dniu 5 listopada 2012 roku w Instytucie Badań Regionalnych odbyła się I Konferencja Metodologiczna zespołu tworzącego Podręcznik Edukacji Regionalnej. Kierownikiem zespołu akademickiego został dr hab. Lech Krzyżanowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, natomiast kierownikiem zespołu dydaktycznego został dr Adam Hibszer z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół przyjął także projekt makiety Podręcznika.

Warsztaty eksperckie

31 maja 2012 roku rozpoczęły się warsztaty eksperckie w ramach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska – wyniki badań z dziedziny polityki historycznej, impulsy oraz innowacje dydaktyczne” w Brunszwiku. Tamtejszy Instytut im. Georga Eckerta jest doskonałym miejscem do dyskusji na temat podręczników do edukacji o regionie. Tego dnia uczestnicy warsztatów, po uroczystym przywitaniu, mieli okazję zobaczyć bibliotekę w Instytucie im. Georga Eckerta. Zgromadzone są w niej podręczniki z wielu krajów europejskich oraz pozaeuropejskich, a także czasopisma specjalistyczne.

Przekazano także informacje dotyczące możliwości wyjazdu na stypendium do Instytutu w celu realizacji indywidualnego projektu badawczego. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: http://www.gei.de/stipendien.html

1 czerwca rozpoczęły się obrady uczestników. Referaty wygłosili: dr Adrianna Dawid z Uniwersytetu Opolskiego, Marcin Wiatr z TU/GEI Braunschweig, dr Anna Gołębiowska z Uniwersytetu Opolskiego, Beata Woźniak z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Magdalena Urbanowicz z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Zaprezentowano historię powstawania Instytutu, a także projekty statutowe, ze szczególnym wskazaniem na projekt Podręcznika Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego.

Omówiono rolę Górnego Śląska we współczesnych polskich oraz niemieckich podręcznikach, poruszono tematykę zmian w podstawie programowej od września 2012 roku, a także przyszłości oraz możliwych kierunków rozwoju w dziedzinie podręczników do edukacji regionalnej. Następnie zaprezentowano przykładowe moduły lekcyjne z dziedziny kultury i historii Górnego Śląska.

Ostatniego dnia podsumowano obrady, przedstawiono wnioski końcowe oraz zadeklarowano chęć współpracy przy nadchodzących projektach.

 

» Nowsze posty

Pobierz kolejne pozycje