Archiwum kategorii: Platforma Edukacji Regionalnej

„Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną

untitledW najnowszym numerze „Wiadomości Historycznych” pojawił się artykuł dr hab. Macieja Fica.

„Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną, opisuje platformę Eduś i etapy powstawania projektu.

nagłowek

Zachęcamy do lektury.

 

 

 

 

 

 

Prezentacja Eduś w Żywcu

12204493_1102444113114097_563738880_o9 marca 2017 roku odbyła się konferencja poświęcona edukacji regionalnej zorganizowana przez Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu. Wzięło w niej udział blisko 50 zaproszonych gości – samorządowcy, nauczyciele i regionaliści.

Pan prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych w Katowicach przedstawił koncepcję utworzenia Platformy Edukacji Regionalnej (PER), która jako narzędzie służące prowadzeniu zajęć edukacyjnych, w wersji elektronicznej dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych regionalizmem. Po prezentacji Portalu EDUŚ swoje uwagi na temat PER omówili przedstawiciele stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. Odnieśli się oni bardzo rzeczowo do zakresu tematycznego PER, analizując jego zawartość pod kątem uwzględnienia tematyki Żywiecczyzny w działach ogólnych i module „Zachodnia Małopolska”.

Link to artykułu

Portal Eduś

http://edus.ibrbs.pl/Od dnia 13.10.2016 roku dostępne jest pierwsze 30 tematów zamieszczonych w Eduś pod adresem http://edus.ibrbs.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką: o projekcie -> współpraca i w przypadku chęci podjęcia współpracy do kontaktu z nami.

Otwarcie Platformy Cyfrowej Eduś

12204493_1102444113114097_563738880_oBiblioteka Śląska w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na oficjalne otwarcie Platformy Cyfrowej: Edukacja Regionalna Województwo Śląskie Przyroda, Kultura, Społeczeństwo (Eduś).

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej zakończył pracę nad tym projektem i 13 października 2016 roku o godzinie 10, odbędzie się prezentacja Platformy Cyfrowej w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej (Katowice, Plac Rady Europy 1, sala Parnassos).

Zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły projektu oraz możliwości wykorzystania Platformy Cyfrowej w edukacji szkolnej.

Projekt Eduś – materiały do edukacji regionalnej

ProjeEduś2kt Eduś, jest skierowany do nauczycieli i uczniów z terenów Województwa Ślaskiego, zainteresowanych tematyką regionalną. Eduś ma formę strony internetowej na której znajdują tematy z geografii, biologi, języka polskiego, historii, religii  i wiedzy o społeczeństwie. Materiałem uzupełniającym są artykuły z Encyklopedii Województwa Śląskiego.

 Eduś jest propozycją dla nauczycieli chcących wprowadzić zagadnienia regionalne, związane z województwem śląskim i jego historycznymi regionami, do własnych planów nauczania. Wybór tematów i metody prowadzenia lekcji zależą wyłącznie od zainteresowanych nauczycieli i szkół.

Stworzona strona internetowa jest obecnie w fazie testów, informacja o jej otwarciu pojawi się na stronie Instytutu.

Eduś3 Eduś1

Śląsk Cieszyński; Zachodnia Małopolska w projekcie Platformy Edukacji Regionalnej

12204493_1102444113114097_563738880_oInstytut Badań Regionalnych wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji regionalnej na spotkanie informacyjne pt. „Śląsk Cieszyński;  Zachodnia Małopolska  w ujęciu Podręcznika Edukacji Regionalnej dla Uczniów Województwa Śląskiego”. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2015 r. o 1000 w siedzibie biblioteki w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 48.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:

http://pbw.bielsko.pl/zgloszenia/podrecznik_eduk_regio_20150601/

Zakończenie prac zespołu dydaktycznego

12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Adam Hibszer

Zespół nauczycieli (w składzie: dr Ewa Chorąży, Katarzyna Dacy-Iganatiuk, Bożena Dobosik, Marek Smuda, dr Beata Hibszer, Katarzyna Fic, dr Marek Kaczmarzyk, Urszula Stankowska) zakończył prace nad obudową dydaktyczną podręcznika.

Obecnie trwają prace nad szatą graficzną poszczególnych części tematycznych PER oraz pozyskaniem praw autorskich dla materiałów ilustracyjnych i multimedialnych.

Trwają prace zespołu nauczycieli

 12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Adam Hibszer

Zespół nauczycieli przystąpił do prac nad obudową dydaktyczną podręcznika. Członkowie zespołu w składzie: dr Ewa Chorąży, Agnieszka Czajkowska, Katarzyna Dacy-Iganatiuk, Bożena Dobosik, Marek Smuda, dr Beata Hibszer, Katarzyna Fic, dr Marek Kaczmarzyk, Urszula Stankowska przygotowali listę tematów, które będą podzielone na dwa sposoby według bloków tematycznych (przyroda, społeczeństwo, kultura) oraz przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, plastyka, religia).

 

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY PRZYRODA (biologia + geografia fizyczna)

B – biologia, G – geografia

 

PRZYRODA

Temat 1. G. Ze szczytów gór ku nizinom.

Temat 2. G. Historia zapisana w skałach i krajobrazie.

Temat 3. G. Bezcenne krople wody.

Temat 4. G. Skąd wieje wiatr i gdzie „rzędzi” ziemia.

Temat 5. B. Różnorodność biologiczna.

Temat 6. B. Rośliny i zwierzęta ginące i inwazje gatunków.

Temat 7. B. Drzewa w krajobrazie regionu.

Temat 8. B. Cenne obszary przyrodnicze.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Kraina czarnego złota

Temat 2. G. „Górnośląskie klimaty”

Temat 3. B. „Dzika” przyroda w mieście

Temat 4. B. Nieużytki poprzemysłowe – twór człowieka, eksperyment dla przyrody

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Z biegiem górnej Wisły

Temat 2. G. Osuwiska – trudny problem beskidzkich stoków

Temat 3. B. Przyrodnicze skarby Podbeskidzia

Temat 4. B. Ostoje różnorodności biologicznej na śląskiej wstędze Wisły

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. Historia dąbrowskiego „pojezierza”

Temat 2. G. Kropla drąży skałę

Temat 3. B. Pustynia Błędowska – „fenomen polskiego krajobrazu”

Temat 4. B. Na torfowiskach i wilgotnych łąkach Zagłębia Dąbrowskiego

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Azymut: północny – zachód

Temat 2. G. Między Wartą a Pilicą

Temat 3. B. W cieniu warowni jurajskich

Temat 4. B. Endemity – przyrodnicze perły regionu i kraju

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. Dolinami jaworznickich rzek

Temat 2. G. Od kamieniołomu do geoparku

Temat 3. B. Osobliwości łąk i muraw Jaworzna

Temat 4. B. Z biegiem Żabnika i Białej Przemszy

———————————————————————————————————–

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY SPOŁECZEŃSTWO

G – geografia, H – historia, WoS – wiedza o społeczeństwie, R – religia/etyka

SPOŁECZEŃSTWO

Temat 1. G. Zmieniające się granice czyli o zmianach obszaru województwa.

Temat 2. G. Subregiony województwa śląskiego.

Temat 3. G. Jak i dlaczego zmieniała się liczba ludności województwa.

Temat 4. G. Podstawowe problemy społeczne.

Temat 5. G. Gospodarka regionu.

Temat 6. G. Przeszłość i przyszłość. Przemiany gospodarcze w regionie po 1989 roku.

Temat 7. H. Śląsk w monarchii pierwszych Piastów.

Temat 8. H. Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego i działań zjednoczeniowych.

Temat 9. H. Kwestia Śląska w polityce Jagiellonów.

Temat 10. H. Podział Śląska w XVIII wieku (wojny śląskie).

Temat 11. H. Śląsk w granicach państwa pruskiego.

Temat 12. H. Problem Śląska podczas I wojny światowej.

Temat 13. H. Plebiscyt i powstania śląskie.

Temat 14. H. W II RP – autonomiczne województwo śląskie (1922-1939).

Temat 15. H. Śląskie dramaty w okresie II wojny światowej.

Temat 16. H. Województwo śląskie po II wojnie światowej.

Temat 17. WoS. Etos pracy jako element postawy obywatelskiej.

Temat 18. WoS. Współczesne społeczeństwo polskie – charakterystyka lokalnej społeczności z perspektywy województwa śląskiego.

Temat 19. WoS. „Śląska droga do demokracji”. Wybory w województwie katowickim w 1989 roku. KF

Temat 20. WoS. Aktualna scena społeczno-polityczna.

Temat 21. WoS. Samorząd województwa katowickiego / śląskiego w latach 1990-2012.

Temat 22. WoS. Udział obywateli w lokalnym życiu społeczno-politycznym.

Temat 23. WoS. Rynek pracy.

Temat 24. WoS. Budżet województwa.

Temat 25. R. Wpływ polityki na życie Kościoła – o katolickiej nauce społecznej.

Temat 26. R. Z jakiej jestem parafii i diecezji? O podziale administracyjnym Kościoła katolickiego.

Temat 27. R. Z historii Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku – diecezja katowicka w II RP.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. G. Życie w konurbacjach

Temat 2. G. Nie tylko węgiel. Gospodarka Górnego Śląska.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Górny Śląsk pod panowaniem Hohenzollernów (1742-1914).

Temat 7. H. O polskość Śląska – wielcy Polacy/Ślązacy i ich działalność w II połowie XIX wieku.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. G. Rozwój na styku regionów

Temat 2. G. Na „Zielonym Śląsku”. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Śląsk Cieszyński pod panowaniem Habsburgów.

Temat 7. H. W Polsce czy Czechach? – dylematy pogranicza.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. G. W krainie czarnych i białych skał

Temat 2. G. Nie tylko przemysł. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Pomiędzy Prusami, Francją a Rosją.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. G. Peryferyjne położenie i jego konsekwencje.

Temat 2. G. Pośród jurajskich skał. Gospodarka subregionu.

Temat 3. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 4. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 5. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 6. H. Ziemia częstochowska (powiat) w XVIII-XX wieku.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. G. „Z energią w przyszłość”. Gospodarka subregionu.

Temat 2. WoS. Gdzie trafiają nasze podatki? Finanse samorządów subregionu.

Temat 3. WoS. Czym jest i skąd się bierze identyfikacja subregionalna?

Temat 4. WoS. Sympatie polityczne subregionu anno domini 2013.

Temat 5. H. Pomiędzy Małopolską a Śląskiem.

———————————————————————————————

TEMATY DO OPRACOWANIA PRZEZ ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA BLOK TEMATYCZNY KULTURA

JP – język polski,  R – religia/etyka, P – plastyka,

KULTURA

Temat 1. JP Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków.  Smak domu.

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 1

Myśleć Śląsk: Tożsamość Ślązaków. Wielość spojrzeń 2

Temat 2. JP Muzyka przekracza granice. Muzyka poważna

Muzyka przekracza granice. Muzyka filmowa.

Temat 3. JP Śląska fabryka snów.

Temat 4. JP Świat według Kazimierza Kutza 1

Świat według Kazimierza Kutza 2

Temat 5. JP Kultura znaczy pielęgnować. Śląskie festiwale na kulturalnej mapie Polski.

Temat 6. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Powieść młodzieżowa (Marta Fox).

Temat 7. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Śląski Kolumb (Wacław Stacherski).

Temat 8. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Jerzy Pilch – czuły kpiarz.

Temat 9. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Wojciech Kuczok – pisarz ujmujący.

Temat 10. JP Literatura ze Śląska: Nowatorstwo i uniwersalizm. Młody Śląsk poetycki – grupa „Na Dziko”.

Temat 11. WoS. Specyfika rodziny w województwie śląskim – tradycja i współczesność.

Temat 12. WoS. Pojęcie tożsamości lokalnej i regionalnej w województwie śląskim.

Temat 13. P. Na Szlaku Orlich Gniazd – niedostępne warownie wśród wapiennych ostańców.

Temat 14. P. Hodegetria znaczy przewodniczka. Sanktuaria maryjne na Jasnej Górze

i w Rudach Wielkich.

Temat 15. P. Kościoły, karczmy i schroniska – oblicza architektury drewnianej na Śląsku.

Temat 16. P. „Ornament to zbrodnia” czyli secesyjne zdobnictwo kontra nowoczesna a konstrukcja w krajobrazie śląskiej architektury pierwszej połowy XX wieku.

MODUŁ 1. GÓRNY ŚLĄSK

Temat 1. JP Kultura znaczy pielęgnować.

Temat 2. JP Wokół kultury – publicystyka.

Temat 3. JP W języku jak w domu. Gwara śląska (górnośląska).

Temat 4. JP Odpoznanie, czyli o Śląsku w literaturze.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego górnośląskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości protestantyzmu na Górnym Śląsku.

Temat 7. „Czarne ogrody” – świat górnośląskich patronackich osiedli robotniczych.

MODUŁ 2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI. ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Temat 1. JP Folklor, czyli o źródle. Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Temat 2. JP Fenomen sztuki. Biennale malarstwa „Bielska Jesień”

Temat 3. JP Literacki moralitet (Zofia Kossak-Szczucka).

Temat 4. JP Bogactwo w języku ukryte. Gwara Śląska Cieszyńskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego Podbeskidzia.

MODUŁ 3. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE I ZIEMIA ZAWIERCIAŃSKA

Temat 1. JP Mecenat kulturalny. Zagłębiowskie rody.

Temat 2. JP Na scenie teatralnej – Korzeniec.

Temat 3. JP Pamięć i źródła (Jan Pierzchała).

Temat 4. JP W podaniach mądrość. Stylizacja gwarowa w wybranych podaniach ludowych Zagłębia Dąbrowskiego.

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego zagłębiowskiego.

Temat 6. R. Z przeszłości prawosławia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

MODUŁ 4. ZIEMIA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1. JP Czytanie sztuki (Jerzy Duda-Gracz).

Temat 2. JP Kultura potrzebuje pasjonatów (Gaude Mater).

Temat 3. JP Siła ekspresji (Andrzej Kalinin …I Bóg o nas zapomniał).

Temat 4. JP Pragnienie miłości, świadomość śmierci – (Halina Poświatowska).

Temat 5. R. Panteon duchowieństwa katolickiego ziemi częstochowskiej.

MODUŁ 5. ZIEMIA JAWORZNICKO-CHRZANOWSKA

Temat 1. JP Buszując w bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

Temat 2. JP Kulturą się żyje. Życie kulturalne Jaworzna.

Temat 3. JP Między Krakowem a Śląskiem. Cechy gwarowe języka ziemi jaworznicko-chrzanowskiej.

Temat 4. JP Literacki pop-art (Stanisław Piskor i grupa Kontekst).

Temat 5. R. Z przeszłości jaworznickich Żydów.

 

Prace zespołu akademickiego zakończone

12204493_1102444113114097_563738880_oKoordynator prac: dr hab. Lech Krzyżanowski.

Zespół akademicki w składzie: dr Magdalena Boczkowska, dr Renata Dulias, dr hab. Maciej Fic, dr Wacław Gojniczek, dr hab. Adam Hibszer, mgr Krzysztof Kanclerz, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, prof. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Miłosz Skrzypek, mgr Marek Smuda, dr Mirosława Sobczyńska, dr hab. Barbara Tokarska-Guzik przygotował następujące płaszczyzny dla Podręcznika Edukacji Regionalnej:

 

1.   Płaszczyzna geograficzna/geografia fizyczna

2.   Płaszczyzna biologiczna

3.   Płaszczyzna geograficzna/ geografia społeczno-ekonomiczna

4.   Płaszczyzna ekonomiczna

5.   Płaszczyzna socjologiczna

                                                          6.   Płaszczyzna historyczna

                                                          7.   Płaszczyzna teologiczna

                                                          8.   Płaszczyzna politologiczna

                                                          9.   Płaszczyzna historii sztuki

                                                         10. Płaszczyzna etnologiczna

                                                         11. Płaszczyzna kulturoznawcza

                                                         12. Płaszczyzna językoznawcza

 

Materiały składające się na rdzeń czyli tzw. część wspólną całego województwa śląskiego oraz moduły poświęcone 5 subregionom zostały przekazane zespołowi nauczycielskiemu.

Platforma Edukacji Regionalnej

 

12204493_1102444113114097_563738880_o

Instytut Badań Regionalnych podjął się zadania zintegrowania prac nauczycieli, lokalnych stowarzyszeń i regionalistów. Projekt Eduś dla Uczniów Województwa Śląskiego będzie efektem pracy dwóch zespołów – akademickiego i nauczycielskiego. Całość prac koordynuje dr hab. Maciej Fic, zespołowi akademickiemu przewodzi dr hab, Lech Krzyżanowski, a zespół nauczycielski pracuje pod przewodnictwem dr hab. Adama Hibszera.

W zamierzeniu pomysłodawców projekt ma stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy zechcą uwzględnić tematykę regionalną w pracy dydaktycznej.

Eduś będzie złożony z dwóch części: wspólnej tzw. rdzenia omawiającego tematy ogólne, przeznaczonego dla całego województwa śląskiego, a także z pięciu modułów:

Moduł 1. Górny Śląsk
Moduł 2. Śląsk Cieszyński. Zachodnia Małopolska
Moduł 3. Zagłębie Dąbrowskie i Ziemia Zawierciańska
Moduł 4. Ziemia częstochowska
Moduł 5. Ziemia jaworznicko-chrzanowska

Zaproponowany prze autorów podział na moduły wynikał z konieczności uzgodnienia konsensusu między dyscyplinami przyrodniczymi a społecznymi. Wytworzone tematy mają charakter ogólny, są w zamyśle podstawą do powstawania kolejnych lekcji, tworzonych już przez samych nauczycieli-regionalistów z poszczególnych części województwa. Materiałem uzupełniającym są artykuły z Encyklopedii Województwa Śląskiego.

Tworzenie podręcznika zakończy etap dydaktyzacji treści i obudowy metodycznej. Powszechny i darmowy dostęp do treści zapewni strona internetowa.

Jesienią 2016 roku przeprowadzona zostanie akcja promocyjna projektu, w ramach której wraz z instytucjami współpracującymi oraz miastami partnerskimi zorganizujemy spotkania i szkolenia dla nauczycieli z różnych części województwa.

Osoba kontaktowa:
Anna Kubica
e-mail: Anna.Kubica@bs.katowice.pl
tel. (+48) 32 251 98 51 wew. 304

 

Starsze posty «

Pobierz kolejne pozycje